BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
27 paź 2014 / LEDNEWS.PL /

Oświetlenie awaryjne- Centralna bateria

Centralna bateria jest to system centralnego zasilania opraw awaryjnych. W przypadku zakłócenia pracy instalacji, uszkodzenia, wyłączenia zasilania i załączenia opraw awaryjnych, jedno centralne źródło napięcia dostarcza odpowiednią moc do zasilenia wszystkich awaryjnych źródeł światłą. Najczęściej stosowane są baterie o napięciu 220V DC, które podczas awarii przełączają zasilanie sieciowe na swoje własne. Centralna bateria jest stosowana w przypadku zainstalowania w obiekcie oświetlenia awaryjnego, o wymaganym poziomie natężenia światła na kilkudziesięciu luksów (10 % natężenia oświetlenia podstawowego). W przypadku oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i korytarzy, gdzie wymagane natężenie światła jest na poziomie 1 luksa, o wiele bardziej praktyczne są systemy oświetlenia awaryjnego oparte na oprawach z autonomicznym zasilaniem.

Topologia systemu zasilania centralnego, pozwala na jego podział na kilka bloków. Bateria może składać się ze stacji głównej i kilku podstacji. To, czy system będzie składał się z samej stacji głównej, czy z jednostki centralnej wraz z kilkoma dodatkowymi, definiuje jego zastosowanie. Obwody złożone z baterii centralnej, rozbudowane o podstacje- mają zastosowanie w dużych i średniej wielkości obiektach. Zarówno do stacji głównej jak i podstacji można podłączyć oprawy awaryjne, znajdujące się w tzw. Obwodach końcowych o odpowiedniej mocy (moc maksymalna określana jest z reguły przez producentów baterii). System zasilania centralnego może komunikować się (od stacji głównej do podstacji) różnymi sposobami. Najbardziej rozpowszechnionym jest system RS485, jednak wypierany jest powoli przez komunikację za pomocą złącza Ethernet, albo scalanie z innymi protokołami i sieciami pracującymi jako BMS (Building Management System). W systemie SZC, kontroli sprawności obwodów oświetleniowych można dokonać w dwojaki sposób. Realizuje się ją albo poprzez kontrolę linii, albo poprzez kontrolę opraw oświetleniowych.

Podstacja oświetlenia awaryjnego firmy CEAG

Istnieje kilka technologii, w których można wykonać baterię centralną. Każdy producent udoskonala poszczególne kryteria, tworząc własną odmianę, jednak przyjrzymy się bliżej ogólnym możliwościom. Bardzo ważna jest bezawaryjność pracy baterii centralnej, a umilającym użytkowanie dodatkiem jest możliwość monitorowania stanu każdego obwodu zasilającego, a w przypadku zastosowania modułów adresowych- indywidualnie zaadresowanych opraw. Wszechstronność systemu baterii centralnej zapewnia możliwość dowolnej konfiguracji zarówno obwodu, jak i pojedyńczej oprawy oświetleniowej. Nowsze rozwiązania, pozwalają wykorzystać sterownik w jednostce centralnej do zaprogramowania trybu pracy modułu adresowego bez ingerencji w oprawę czy specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Za pomocą przejrzystego interfejsu możemy dokonać dowolnych zmian z poziomu użytkownika. Przy wyborze baterii centralnej, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jakiej formie są przechowywane raporty o błędach, bądź informacje o awariach. Bardzo często można spotkać się z tym, że producenci umożliwiają rozbudowanie pamięci wewnętrznej poprzez dodanie gniazda na karty SD (pozwalają one również na tworzenie kopii zapasowych danych i systemu oraz pozwalającą na wgrywanie ustawień systemu oraz zapis raportów Dziennik Zdarzeń zgodnych z PN-EN 50172 z każdego komputera PC posiadającego gniazdo SD i dostęp do drukarki). Najbardziej istotne dane zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia, przez co nie zostaną utracone zarówno w przypadku odłączenia napięcia sieciowego jak i wewnętrznego źródła baterii. Ładowarka systemu zapewnia ładowanie baterii w oparciu o charakterystykę mocy z kompensacją temperaturową zgodną z PN-EN 50171. Każda ładowarka systemowa musi być wyposażona w wewnętrzny moduł aktywnego PFC zapewniając bardzo wysoki współczynnik mocy (obecnie stosowane układy przekształtnikowe). Pola liniowe baterii centralnej, powinny zawierać dodatkowe i odseparowane zabezpieczenia zarówno dla trybu AC jak i DC, co istotnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa załączania oświetlenia awaryjnego. Bateria centralna po przełączeniu na napięcie stałe (własne źródło) pracuje z reguły w systemie IT.

Centralna bateria firmy CEAG

Najważniejsze cechy Baterii Centralnych:

 • Czytelny wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze menu,

 • Automatyczne wykonywanie testów obwodów końcowych i opraw (ułatwienie procesu kontroli instalacji i zakwalifikowania jej do dalszego użytkowania),

 • Automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu (łatwa konfiguracja i rozbudowa),

 • Monitorowanie obwodów (w celu informowania o aktualnym stanie instalacji),

 • Monitorowanie opraw (w celu informowania o stanie oprawy),

 • Programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu (przejrzysty interfejs, pozwalający użytkownikowi na dokonywanie zmian w dowolnym momencie),

 • Komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego (uniwersalność i współpraca z szeroką gamą systemów zarządzania budynkami- BMS),

 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe porty komunikacyjne RS 485, oraz Ethernet,

 • Oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych dla trybu AC i DC (zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania),

 • Złącze i karta SD służące do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z normą PN-EN 50172 (oraz do rozbudowania pamięci wewnętrznej),

 • Możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD (oraz ponownego ich wgrania w przypadku awarii systemu, przez co nie tracimy ważnych danych),

 • Możliwość sterowania oprawami i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V i 230V wewnętrznych i zewnętrznych (w zależnośći od producenta i modelu baterii centralnej),

 • Możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz pojedynczych obwodach oświetleniowych (dodatkowy zbiór informacji na temat stanu instalacji i prognozowanie poszczególnych stanów pracy),

 • Możliwość zastosowania podstacji,

 • Port USB,

 • Podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową,

 • Zestaw akumulatorów o odpowiedniej żywotności (z reguły czas życia wynosi ok. 10 lat),

 • Współpraca z dowolnym BMS (Building Management System ) za pomocą modułu styków bezpotencjałowych,

 • Zarządzenie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego interfejsu, co czyni system bardziej przejrzystym i intuicyjnym.

Normy, ułatwiające projektowanie i użytkowanie baterii centralnych:

 • PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272,

 • VDE 0108 oraz PN-EN 50171,PN-EN 50172 ,

 • Ustawą o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 718 z późniejszymi zmianami),

 • Dyrektywami Unii Europejskiej: 83/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC, 203941 B, 239082 B,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.),

 • PN-EN 61547:2002 "Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej",

 • PN-IEC 60364-5-56:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa",

 • PN EN 1838:2005 "Oświetlenie awaryjne",

 • PN EN 50171:2007 "Niezależne systemy zasilania",

 • PN EN 50172 : 2006 "Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego",

 • PN EN 50272-2: 2007 "Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych"

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium