BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
2 lip 2015 / DLJM System /

DLJM System w gronie małopolskich doradców inteligentnych specjalizacji

W lipcu oficjalnie DLJM System rozpoczął współpracę z Małopolską Radą Innowacji, w ramach prac w Grupach Roboczych do spraw małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Nasz przedstawiciel, dr inż. Marcin Pawlik, specjalista z zakresu automatyki budowlanej objął stanowisko doradcy w grupie związanej z tematyką energii zrównoważonej, a na pierwszym spotkaniu został wybrany koordynatorem Grupy.

Grupy Robocze wspólnie z Małopolską Radą Innowacji  będą identyfikować priorytety w zakresie badań, rozwoju i innowacji, na których skoncentrowane mają być inwestycje prywatne i publiczne. Proces stanowić będzie podstawę do wyłaniania nowych i aktualizowania obecnych inteligentnych specjalizacji regionu.

DLJM System będzie zatem mieć istotny wpływ m.in. na określenie wizji rozwojowej, zastosowań technologicznych i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji, przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji, dostarczanie Zarządowi Województwa oraz Małopolskiej Radzie Innowacji rekomendacji o charakterze operacyjnym, w oparciu o wnioski z badania potrzeb przedsiębiorstw oraz efektów wdrażania instrumentów wsparcia, w tym programów operacyjnych zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Więcej informacji na temat Grup Roboczych ds. małopolskich specjalizacji inteligentnych na http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nabor-do-grup-roboczych-ds--malopolskich-inteligentnych-specjalizacji

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium