BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
15 maj 2015 / HOCHTIEF /

Tydzień Bezpieczeństwa na setkach budów

Kolejna akcja Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Od 18 do 24 maja na setkach budów w całej Polsce odbędzie się II edycja Tygodnia Bezpieczeństwa. To największe na polskim rynku przedsięwzięcie związane z bezpieczeństwem pracy. W tym roku hasłem przewodnim tej inicjatywy jest „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. Organizatorem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - nieformalne zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa, utworzone w 2010 roku. Podstawowym celem działań firm tworzących Porozumienie jest wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Obecnie
do Porozumienia należy 10 firm budowlanych: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Erbud, HOCHTIEF Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex Mostostal, Skanska, Unibep oraz Warbud.
Działalność Porozumienia koncentruje się nie tylko na grupie sygnatariuszy, którzy zatrudniają ponad 20 tys. pracowników i realizują kontrakty na terenie całego kraju, ale także na licznej grupie podwykonawców, którzy stanowią do 70 proc. sił realizujących daną inwestycję.

Tydzień Bezpieczeństwa to akcja promująca bezpieczną pracę, skierowana do wszystkich pracowników budów sygnatariuszy Porozumienia, także podwykonawców. To już druga edycja tego wydarzenia. W ubiegłym roku w aktywnościach na terenie budów sygnatariuszy Porozumienia wzięło udział ok. 40 tys. pracowników sił własnych i podwykonawców. Każda z firm przeprowadziła na swoich budowach działania zaczerpnięte ze wspólnie stworzonej „Książki pomysłów”. Były to m.in. pokazy środków ochrony indywidualnej, ratownictwa wysokościowego i wodnego, ćwiczenia z użyciem gaśnic, ewakuacja z placu budowy, warsztaty z obsługi elektronarzędzi, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i wiele innych. Podobne inicjatywy będą podejmowane również w tym roku. Przykłady aktywności nie wyczerpują pomysłów na organizację Tygodnia Bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje i materiały, które można wykorzystać do promowania bezpieczeństwa, znajdują się na stronie Porozumienia www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

Tydzień Bezpieczeństwa jest jednym z wielu wspólnych projektów firm sygnatariuszy. Wśród już zrealizowanych warto wspomnieć o wspólnym wzorze Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, standardach pomocnych w jej opracowaniu, jednolitych wymaganiach bhp dla podwykonawców we wszystkich firmach, szkoleniach okresowych czy obowiązku stosowania okularów ochronnych.
Bardzo istotne w dążeniu do podniesienia bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej jest także wsparcie organizacji związanych z tą branżą, które angażują się w działania Porozumienia. W tej grupie znaleźli się: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ “Solidarność”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a od 2014 roku - Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
Organizowany przez sygnatariuszy Porozumienia Tydzień Bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem krzewienia kultury bezpiecznej pracy w branży budowlanej. Gorąco zachęcamy do podejmowania tego typu inicjatyw wszystkich, dla których najwyższą wartością jest zdrowie i życie ludzkie.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium