BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
7 maj 2015 / iEO /

Po dwóch dekadach systematycznego rozwoju, rynek kolektorów słonecznych

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce sięga lat 90-tych, kiedy na fali rozwoju małej prywatnej przedsiębiorczości powstały pierwsze firmy sektora. Moment ten zbiega się w czasie z początkami tego rynku w innych krajach europejskich. Jednak dopiero koło roku 2000 możemy mówić o pierwszych ważnych inwestycjach w Polsce.

W latach 2000 motorem do rozwoju energetyki odnawialnej – w tym także kolektorów – była działalność EkoFunduszu, kierowanego przez profesora Macieja Nowickiego. Pierwsze projekty „słoneczne” z udziałem wsparcia fundacji sięgają 1997 r. i do 2009 r. powstało ok. 18,5 tys. m2 instalacji kolektorów słonecznych. Warto w tym momencie wspomnieć pracownika Ekofunduszu śp. dr inż. Romualda Sulimę, który odpowiadał w Fundacji profesora Nowickiego za realizację  projektów „słonecznych”, w tym pierwszych w Polsce instalacji fotowoltaicznych. Bez działalności Ekofunduszu nie rozwinęłyby się takie pionierskie firmy produkujące kolektory słoneczne jak Hewalex, ale też nie zdobylibyśmy pierwszych doświadczeń w fotowoltaice.

Dynamiczny wzrost zainteresowania kolektorami słonecznymi, jako – w ówczesnym systemie regulacyjnym - najbardziej dostępnymi dla obywateli, nastąpił wraz z ogłoszeniem funduszy unijnych dostępnych dla przemysłu z regionalnych programów operacyjnych, a dla firm – z krajowego programu operacyjnego POIŚ. Przełomowy program dotacji dla osób fizycznych ogłosił też w roku 2010 NFOŚiGW, korzystający z idei energetyki obywatelskiej promowanej m.in. przez IEO. Wszystkie te systemy wsparcia sprawiły, że w 2012 roku Polska zajęła trzecie w Europie miejsce pod względem sprzedaży kolektorów słonecznych.

Dodatkowym impulsem było też opracowanie przez Instytut Energetyki Odnawialnej, we współpracy z producentami i instalatorami, mapy drogowej rozwoju instalacji kolektorów do 2020 r. i przekonanie do niej – tu jako narzędzia do rozwoju krajowego przemysłu - Ministerstwa Gospodarki. Zbiegło się to w czasie z pracami nad Krajowym Programem Działania (KPD) i dzięki temu znalazł się w nim zapis dotyczący ambitnej ścieżki rozwoju sektora aż do 2020 roku. Utorowało to drogę do rozwoju branży w latach 2011-2014.

Obecnie przyrost instalacji trochę przyhamował. W ubiegłym roku powstało 260.000 m2 kolektorów, czyli 5 proc. mniej niż w roku 2013. To właśnie dwa lata temu bardzo wiele inwestycji skorzystało z dotacji NFOŚiGW, choć w 2014 roku było ich ciągle aż 35 proc. Inną pomocą był też dobiegający końca Fundusz Szwajcarski.

Ogółem, całkowita powierzchnia zainstalowanych w Polsce kolektorów wynosi 1,74 mln m2. Większość instalacji znajduje się na budynkach jednorodzinnych. Mają one średnio koło 6-10 m2 (w zależności od zapotrzebowania na ciepło i ilości domowników). Zdarzają się też większe instalacje na budynkach instytucji publicznych, np. szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, ośrodkach rekreacyjno-sportowych czy też w hotelach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Więcej na: portalu Teraz Środowisko

Tekst powstał jako wkład do szerszej debaty prosumenckiej na Forum Energetyki Prosumenckiej www.forum.ieo.pl , które odbędzie się 12-13 maja 2015 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium