BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
15 wrz 2015 / KNAUF /

Bezpieczeństwo pożarowe w systemach suchej zabudowy na bazie płyt FIREBOARD

Coraz bardziej powszechne stosowanie w budownictwie nowoczesnych technologii wymusiło zupełnie nową sytuację dla całej dziedziny bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy w tym zakresie są coraz bardziej precyzyjne i rzetelnie egzekwowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Pasywna ochrona pożarowa

Dla sprostania współczesnym potrzebom skutecznego zabezpieczenia pożarowego obiektów budowlanych w ostatnich latach ma miejsce bardzo dynamiczny rozwój dziedziny określanej nazwą "pasywna ochrona pożarowa". Swoim zakresem obejmuje profesjonalne rozwiązania konstrukcyjne ogniochronnych obudów dla nośnych elementów budynku (ściany, słupy, podciągi, ramy, stropy), obudów ciągów instalacyjnych, przewodów wentylacyjnych i tras kablowych. Wraz z rozwojem techniki budowlanej zaczęły powstawać nowe generacje materiałów niepalnych, jednak bardzo skuteczne okazało się wykorzystanie znanych i stosowanych od dawna surowców.

Bezpieczeństwo pożarowe w systemach suchej zabudowy na bazie płyt FIREBOARD

Ogniochronny gips

Przykładem może być gips, czyli uwodniony siarczan wapnia, minerał zawierający związaną chemicznie wodę. Gips posiada szczególne własności ogniochronne. Zawiera w sobie wagowo aż 20% wody w postaci krystalicznej. W przypadku płyty o grubości 15 milimetrów ilość chemicznie związanej wody wynosi około 3 litrów na jeden metr kwadratowy powierzchni, a do jej podgrzania i odparowania potrzeba 800 kJ (około 2000 kcal) ciepła. Temperatura powierzchni nie nagrzewanej strony płyty w trakcie procesu odwodnienia nie przekracza przy tym 110 stopni Celsjusza.

FIREBOARD

Materiałem na bazie rdzenia gipsowego, który posiada najlepsze właściwości w warunkach działania ognia, jest płyta Knauf FIREBOARD. W swojej strukturze płyta gipsowa Knauf Fireboard wzmocniona jest włóknami szklanymi, które zapewniają spoistość w warunkach działania ognia. Dodatkowo powierzchnia płyt Fireboard pokryta jest obustronnie matą z niepalnego włókna szklanego, które pełni funkcję zbrojenia, gdy gips ulegnie wyprażeniu i utraci swoją spoistość. Płyty gipsowe Fireboard  klasyfikuje się jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia. Według nowej Normy Europejskiej EN 13501 płyty Knauf Firebord klasyfikuje się w najwyższej klasie reakcji na ogień, czyli A1.

Bezpieczeństwo pożarowe w systemach suchej zabudowy na bazie płyt FIREBOARD

Ściany działowe i ściany oddzielenia przeciwpożarowego

W przypadku ścian działowych lub ścian oddzielenia przeciwpożarowego z płyt Knauf FIREBOARD klasy odporności ogniowej wynoszą od (R)EI 30 do (R)EI 240 tzn., że kryterium nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej jest spełnione w czasie od 30 do 240 minut w zależności od rodzaju przegrody. Konstrukcję nośną ściany wykonuje się z profili stalowych ocynowanych CW lub MW i UW, które muszą wykazywać dużą sztywność w osi pionowej swojego przekroju.

Sufity podwieszane

Odporność ogniowa sufitów podwieszanych firmy Knauf zawiera się w granicach od 30 do 120 minut w klasach:
• REI – dla sufitów współpracujących i klasyfikowanych z konstrukcją stropu
• EI – dla sufitów klasyfikowanych jako samodzielna przegroda.
Konstrukcję nośną sufitu podwieszanego stanowi ruszt wykonany z profili CD i podwieszony na wieszakach noniuszowych . Wymiary siatki profili jak i rozstaw wieszaków należy zaprojektować w zależności od grubości i ciężaru zastosowanych okładzin, obciążenia ogniowego i obciążeń dodatkowych. Istnieje też możliwość zastosowania konstrukcji bez użycia wieszaków, czyli konstrukcji przęsłowej, podpartej jedynie na dwóch przeciwległych krawędziach sufitu(np. ściany korytarza). To rozwiązanie ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy w przestrzeni międzystropowej znajduje się duża ilość instalacji czy urządzeń, które uniemożliwiają bezpośrednie podwieszenie. W celu dobrania odpowiedniej konstrukcji sufitu należy zwrócić się do Działu Technicznego firmy Knauf, gdzie doradcy techniczni wykonają projekt na potrzeby konkretnej inwestycji.

Specjalne systemy ogniochronne

Firma Knauf oferuje także specjalne systemy ogniochronne tj.:

• zabezpieczenie konstrukcji stalowych z płyt Knauf FIREBOARD w klasach R30 do R180,
• obudowy pionów instalacyjnych z płyt Knauf GKF, GKFI lub FIREBOARD w klasach EI 30 do EI 120.
• Obudowy kanałów kablowych z płyt Knauf FIREBOARD w klasach EI 30 do EI 120.
• Obudowy blaszanych kanałów wentylacyjnych z płyt Knauf FIREBOARD w klasach EI 30 do EI 120. W przypadku zapotrzebowania na systemy o wyższych klasach odporności ogniowej np. (R)EI 240 specjaliści z Działu Technicznego firmy Knauf projektują metodami analitycznymi oraz w oparciu o wyniki badań, przeprowadzonych w laboratoriach na całym świecie, rozwiązania indywidualne, dostosowane do potrzeb konkretnej inwestycji i spełniające wymogi żądanych klas odporności ogniowej.

Badania, aprobaty, certyfikacja

Ogniochronne systemy suchej zabudowy firmy Knauf posiadają Aprobaty Techniczne ITB, klasyfikacje ogniowe Zakładu Badań Ogniowych ITB oraz świadectwa badań renomowanych światowych instytutów badawczych np. iBMB – BRAUNSCHWEIG.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż po akcesji Polski do Unii Europejskiej badania, wykonane w notyfikowanych jednostkach europejskich, muszą być akceptowane przez polskie jednostki certyfikujące.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium