BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
19 cze 2015 / PLGBC /

Prezentacja raportu Biała Księga: Zdrowie i produktywność w zrównoważonych budynkach

17 czerwca br. odbyła się premiera Białej Księgi pt. „Zdrowie i produktywność w zrównoważonych budynkach” To dokument, którego celem jest zachęcenie firm do zbadania rzeczywistego oddziaływania budynków na pracujących w nim ludzi poprzez przedstawianie globalnej metodologii pomiaru, która może być zastosowana przez biznes w Polsce. Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki, World Green Building Council i Polish Green Building Council.

Twórcą projektu jest międzynarodowe biuro projektowe BuroHappold Engineering, w ramach Construction Marketing Group, inicjatywy firm z branży budowlanej i nieruchomości komercyjnych. Firma powołała techniczną grupę roboczą, składającą się przedstawicieli Colliers International, Philips Lighting, Halton Oy, Ecophon Saint-Gobain oraz Skanska Property Poland. W skład grupy roboczej weszli specjaliści z takich obszarów jak kadry, marketing, inżynieria, architektura, akustyka oraz certyfikacja BREEAM i LEED.

W ramach projektu odbył się cykl czterech spotkań warsztatowych. Techniczna grupa robocza oparła swoje dyskusje na raporcie pt. „Health, Wellbeing and Productivity in Offices”, opublikowanym w 2014 r. przez World Green Business Council – największą światową organizację zajmującą się zagadnieniem zielonego, zrównoważonego budownictwa. Raport był pierwszym na świecie dokumentem, który zaproponował interdyscyplinarną metodologię pomiarów wpływu powierzchni biurowej na pracowników. Inicjatywa przeprowadzona w Polsce ma na celu dostosowanie wniosków WGBC do polskich realiów. Wnioski z warsztatów zostały zebrane w jednym dokumencie – Białej Księdze projektu, zatytułowanej „Zdrowie i Produktywność w Zrównoważonych Budynkach”.

Biała Księga jest skierowana przede wszystkim do inwestorów, liderów biznesu, najemców i agentów nieruchomości. Zawiera syntezę najważniejszych informacji na temat wpływu zrównoważonego budownictwa na zdrowie i produktywność pracowników oraz przedstawia korzyści związane z zastosowaniem zielonych rozwiązań dla firm, takie jak spadek absencji, rotacji pracowników czy wzrost produktywności, co w dłuższej perspektywie znacząco wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

Białą Księgę zamyka lista kluczowych czynników inżynieryjnych, na które powinni zwrócić uwagę najemcy i inwestorzy przy projektowaniu powierzchni biurowej. Wśród nich znalazły się takie czynniki jak komfort cieplny, hałas i akustyka czy układ wewnętrzny budynku.

Idea zrównoważonego budownictwa polega na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu budynków z myślą o zdrowiu pracowników i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ważną rolę w tym procesie odgrywają nowe technologie, które nie tylko pomagają tworzyć budynki w znacznym stopniu zmniejszające emisję zanieczyszczeń i wszelkiego rodzaju odpadów, ale też sprawiają, że budynek jest przyjazny dla przebywających w nim osób. Z badań wynika, że w zapewnieniu optymalnych i sprzyjających warunków pracy kluczową rolę odgrywają: odpowiednia temperatura powietrza (22–24°C), dostosowana do potrzeb wentylacja, właściwe oświetlenie stanowisk pracy oraz odpowiednia ilość świeżego powietrza przypadająca na każdą osobę (IAQ – Indoor Air Quality). Zrównoważone budynki, potocznie określane jako zielone, spełniają wszystkie te warunki.

Program spotkania

09.45 – 10.00 Rejestracja gości
10.00 – 10.05 Powitanie gości Igor Sokołowski
10.05 – 10.25 Otwarcie konferencji Ministerstwo Gospodarki (TBC)
10.25 – 10.45 Globalny projekt World Green Building Council Better Places for People Alicja Kuczera, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
10.45 – 11.00 Zielone Budynki w Polsce Andrzej Gutowski, Colliers International
11.00 – 11.40 Prezentacja raportu Zdrowie i produktywność w zrównoważonych budynkach Katarzyna Chwalbińska-Kusek, BuroHappold Engineering, CMG
Panel dyskusyjny Jonathan Cohen, Colliers International; Jarosław Kujawa, BuroHappold Engineering; Przemysław Olszewski, PRC Architekci; Bogdan Ślęk, Philips Lighting; Magda Szubert, Saint-Gobain Ecophon; Adam Targowski, Skanska Property Poland
11.40 – 12.30 Poczęstunek networkingowy

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium