BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
22 lut 2016 / WorldGBC /

Dwa razy więcej zielonych budynków do 2018 roku – nowy raport WorldGBC

Według najnowszych badań opracowanych przez Dodge Data & Analytics i United Technologies Corporation, w których World Green Building Council (WorldGBC) był partnerem badawczym światowy rynek zielonego budownictwa podwoi się przed 2018.

Zielony budynek jest powszechnie uważany za wyznacznik zrównoważonego rozwoju oraz wysokiego stopnia świadomości społecznej. Prezentowane badanie, przeprowadzone w skali globalnej, obrazuje różnice pomiędzy poszczególnymi regionami – jednakże w każdym z nich możemy zaobserwować progres w nadchodzących latach.

Badania zrealizowano na grupie ponad 1000 uczestników z 69 krajów – w tym  Green  Building  Councils ze swoimi członkami (od architektów i przedsiębiorców, do właścicieli i inżynierów). Spośród krajów regionu europejskiego zwrócono szczególną uwagę na trzy: Niemcy, Polskę oraz Wielką Brytanię. Szacuje się, że rozwój zielonego budownictwa będzie bardziej równomierny w Polsce, niż w Niemczech albo Wielkiej Brytanii. Wzrost ten jest zdominowany przez sektor komercyjny - stymulowany przez świadomość biznesowych korzyści, jakie wypływają z oddziaływania na ludzi oraz środowisko wokoło. Zestawienie obecnych i wcześniejszych badań nad kondycją zielonego budownictwa na świecie z 2012 roku, potwierdza rozwój tej koncepcji. Polska jest po raz pierwszy analizowana w tym raporcie.

Dwa razy więcej zielonych budynków do 2018 roku nowy raport WorldGBC

Rysunek 1: Procent respondentów, których firmy przeprowadziły powyżej 60% zielonych projektów w odniesieniu do prognozy na rok 2018.

Przewidziany wzrost w dużej mierze zostanie napędzony przez kraje, które wciąż rozwijają zielony rynek: Meksyk, Brazylię, Kolumbię, Arabię Saudyjską, Afrykę Południową, Chiny czy Indie. Zaobserwować to możemy w znaczącym powiększeniu liczby projektów, które kraje te planują realizować w dziedzinie zielonego budownictwa.

Najważniejsze wnioski raportu:

  • Globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co 3 kolejne lata.
  • Właściciele zielonych budynków obserwują średni wzrost wartości na poziomie 7% w stosunku do budynków tradycyjnych.
  • Najlepiej rozwijającym się sektorem zielonego budownictwa jest sektor biurowy. Niemal połowa ze wszystkich respondentów (46 %) prognozuje zrealizować zielony projekt biurowy w przeciągu najbliższych trzech lat.
  • Najczęściej wymienianą korzyścią zrównoważonego budownictwa są obniżone koszty operacyjne, ale około 30% badanych za równie ważne uważa: jakość budynku potwierdzoną przez certyfikację, edukację najemców oraz wyższą wartość budynku w momencie sprzedaży.
  • Redukcja zużycia energii elektrycznej jest nadal najważniejszym powodem, dla którego wznoszone są zielone budynki. Na drugim miejscu plasuje się oszczędność zasobów, a następnie zmniejszenie zużycia wody.

Terri  Wills,  CEO  w  WorldGBC, podsumowuje: - Green  Building  Councils  i ich członkowie na całym świecie odegrają kluczową rolę w utrzymaniu dynamiki tempa rozwoju przewidzianego dla zielonego budownictwa. Ich przywództwo i profesjonalizm będą istotne w ustawicznym realizowaniu społecznych i gospodarczych korzyści dla środowiska naturalnego, oferowanych przez zielone budynki.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium