BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
30 lip 2015 / CEMEX Polska /

Satysfakcja z wymiernych efektów BHP w CEMEX

Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców jest dla CEMEX priorytetem, według którego realizuje swoją działalność biznesową. Firma systematycznie wdraża specjalistyczne programy zarządzania BHP, odpowiednio identyfikuje, zarządza zagrożeniami oraz angażuje pracowników na wszystkich szczeblach w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy, stale udoskonalając swoje procedury.

- Zdajemy sobie sprawę, że aby zapobiegać wypadkom, należy zmienić zachowania pracowników oraz generalnie postrzeganie tego, co oznacza bezpieczeństwo. W tym celu prowadzimy szereg działań związanych z propagowaniem kultury bezpiecznej pracy, jak szkolenia, kampanie tematyczne, systemy motywacyjne, aktywności mające na celu przełamywanie rutyny oraz propagowanie zdrowego stylu życia – mówi Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP w CEMEX Polska. – Zarządzanie BHP polega na ciągłym dążeniu do poprawy. To niekończący się proces, a bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem!

BHP w praktyce, czyli CEMEX dba i edukuje
Jedną z ostatnich, szczególnie docenianych aktywności CEMEX na rzecz propagowania kultury bezpiecznej pracy, są Dni Zdrowia i BHP, organizowane dla wszystkich pracowników CEMEX Polska w różnych regionach. W czasie ich trwania odbywają się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania pożarom, a także pokazy prawidłowego korzystania z odzieży roboczej oraz bezpiecznej pracy na wysokości. Ale to nie wszystko. CEMEX – w dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, które bezpośrednio oddziałuje na wyniki pracy, organizuje także pokazy przygotowywania zdrowej żywności i wystawy dietetyczne, konsultacje ze specjalistami oraz konkursy sprawnościowe – wszystko w ramach Dni Zdrowia i BHP. Firma promuje także wśród pracowników aktywność fizyczną i integrację pracowniczą, dofinansowując Pracownicze Kluby Sportowe.
Inną inicjatywą, którą podejmuje CEMEX na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, jest aktualnie wdrożony „Program prozdrowotny dla pracowników 50+”, składający się z dwóch etapów. Pierwszy etap opiera się na przesiewowych badaniach lekarskich (pomiary ciśnienia krwi, wskaźnika BMI, wczesne wykrywanie cukrzycy, miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca) wraz z oceną wydolności fizycznej i sprawności dla pracowników powyżej 50 roku życia. Drugi etap zakłada przygotowanie indywidualnego planu ćwiczeń fizycznych pod okiem fizjoterapeuty oraz cykl szkoleń warsztatowych m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, asertywności, komunikacji między pracownikami i zdrowego odżywiania.

Uznanie zobowiązuje do dalszych działań i stałego wysiłku
Strategia działań CEMEX na rzecz bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz dbałości o zdrowie pracowników została szeroko doceniona i nagrodzona na arenie polskiej oraz międzynarodowej. CEMEX otrzymał w 2014 roku trzy nagrody w Międzynarodowym Konkursie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w którym udział wzięło 50 krajów. Firma zajęła także pierwsze miejsce w polskiej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk BHP organizowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy we współpracy z państwami członkowskimi. CEMEX Polska otrzymał nominację do kolejnego etapu Konkursu wraz z pięćdziesięcioma najlepszymi firmami ze wszystkich krajów Europy. Nagrody i wyróżnienia są dla firmy powodem do dumy i dopingiem do dalszej realizacji postawionych celów. Najważniejsze z punktu widzenia CEMEX są jednak wymierne efekty, które przynoszą podejmowane aktywności.

Wprowadzanie najnowszych rozwiązań oraz praktyk mających na celu ogólną poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przynosi mierzalne efekty w postaci corocznego zmniejszania się wskaźnika wypadkowego w naszej firmie – mówi Tomasz Skibiński. – Z roku na rok odnotowujemy mniej wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sytuacji niestosowania się do obowiązujących zasad i przepisów, co zapewne nie byłoby możliwe bez zaangażowania wszystkich pracowników CEMEX Polska w naszą strategię.
W ciągu ostatnich lat, warunki pracy w zakładach CEMEX ulegają stałej, znaczącej poprawie także poprzez modernizację procesów produkcyjnych i technologicznych oraz unowocześnienia zasobów maszynowych. Pozwala to na redukcję występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz zmniejsza stopień narażenia pracowników na występujące zagrożenia. Ryzyko zawodowe jest ograniczane do minimum. Strategia zarządzania BHP okazała się skuteczna, a sukcesy dopingują CEMEX do dalszego rozwoju. Ambicją firmy jest, by stać się referencją w Polsce w zakresie BHP w Polsce. Wytyczony cel jest realizowany przy współdziałaniu pracowników na wszystkich szczeblach zawodowych.

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium