BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
21 lip 2015 / LaFarge /

Znamy poziom wiedzy specjalistów BHP w Polsce

Specjaliści BHP Analiza sytuacji oraz wykorzystanie w praktyce zapisów obowiązującego prawa okazały się najtrudniejsze dla specjalistów BHP.

Mistrzostwa Kadry BHP 2015, które zakończyły się 22 czerwca 2015 r., pozwoliły określić poziom wiedzy specjalistów z całej Polski. Przez ponad dwa miesiące, doświadczeni praktycy branży BHP, managerowie, przedstawiciele środowiska akademickiego, studenci oraz pasjonaci tematu bezpieczeństwa i higieny pracy rozwiązywali testy wiedzy w tym zakresie. W konkursie udział wzięło ponad 430 uczestników.

Mimo, że w pierwszym etapie Mistrzostw tylko jedna osoba uzyskała 100 procent poprawnych odpowiedzi, to aż 40 uczestników rozwiązało test z wynikiem ponad 90 procent. Najszybsi poradzili sobie z testem składającym się z 30 pytań w zaledwie 7 minut. W rywalizacji wzięło udział 60 proc mężczyzn i 40 proc. kobiet. Do finałowej trzydziestki zakwalifikowało się 11 kobiet.

Walczącym o tytuł Mistrza Kadry BHP najwięcej kłopotów sprawiło zadanie wymagające podjęcia określonych aktywności w oparciu o zapisy obowiązującego prawa. Pytanie brzmiało: „Pomieszczenie ma powierzchnię 22 m2 i wysokość 3,8 m. Urządzenia i sprzęt spawalniczy zajmują 5 m2. Określ na podstawie rozporządzenia, ilu spawaczy może być zatrudnionych w tym pomieszczeniu." Zgodnie z obowiązującymi normami, w takim miejscu zatrudnionych może być pięciu spawaczy. Poprawnej odpowiedzi udzieliło zaledwie 7 procent uczestników.

- Najtrudniejsze pytanie w teście było w zasadzie sprawdzianem nie tylko wiedzy uczestników, ale także ich praktycznych umiejętności zastosowania zapisów prawnych przy aranżacji spawalni w określonym pomieszczeniu - mówi Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Członek Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP. - Z takimi pytaniami służba BHP spotyka się na co dzień, podczas pracy w terenie, kiedy to w oparciu o przepisy, choćby te szybko znalezione w Internecie, trzeba udzielić właściwej odpowiedzi pracodawcy. Aby rozwiązać to zadanie należało dokonać obliczeń kubatury pomieszczenia, a następnie odjąć kubaturę pomieszczenia zajętą przez sprzęt i podzielić przez 15m3.

Tylko co czwarty uczestnik konkursu wiedział jak odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest najistotniejsza właściwość źródła światła na stanowiskach pracy wymagających dobrego rozróżniania barw?". Poprawna odpowiedź to: oddawanie barw.

Najłatwiejsze okazało się pytanie dotyczące znaku, jakim powinien być oznaczony każdy wyrób finalny wprowadzony do obrotu handlowego na rynku Wspólnoty Europejskiej. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście oznaczenie CE. Aż 97,65 procent uczestników, którym zadano to pytanie, nie miało z nim problemu. Tylko 4 osoby udzieliły niewłaściwej odpowiedzi.

- Po zakończeniu pierwszej edycji Mistrzostw Kadry BHP wiemy, że ta inicjatywa była bardzo potrzebna. Duża liczba ekspertów przystępujących do konkursu świadczy o tym, że specjaliści i osoby zainteresowane dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy są chętne do rozwijania swoich kompetencji, sprawdzania poziomu wiedzy, a także do rywalizacji - mówi Jarosław Wilk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce. - Poziom wiedzy uczestników oceniamy jako bardzo wysoki, średnia liczba zdobytych punktów w pierwszym etapie wyniosła 73.

W drugim etapie Mistrzostw Kadry BHP, do którego zakwalifikowało się trzydzieści osób z najlepszymi wynikami, najtrudniejszy okazał się wybór właściwych barw bezpieczeństwa, obejmujący kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski. Tylko 35 procent uczestników dokonało właściwego wyboru. Większość wybierała błędną odpowiedź, w której zamiast barwy niebieskiej wymieniona była czarna.

Finałowej trzydziestce najmniej kłopotu sprawiły trzy zagadnienia, na które padło 96 procent poprawnych odpowiedzi. Pierwsze z nich brzmiało: „Prace wykonywane w wykopach, wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m powinny być wykonywane..." odpowiedź: „przez co najmniej dwie osoby". Kolejne: „Częsta i długotrwała praca narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym może prowadzić do..." - „choroby wibracyjnej". Ostatnie pytanie z serii najłatwiejszych to „Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za..." - poprawna odpowiedź: „gorące".

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Dołącz do Forum

Kalendarium