BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Kalendarium
Targi WOD-KAN 2016 - Bydgoszcz, Polska
10 maj 2016 - 12 maj 2016

Targi, patrząc z dzisiejszej perspektywy, miały skromny start. Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy zaprezentowało się 69 Wystawców. Niewielu, ale był to przecież rok 1993, jako kraj budziliśmy się dopiero z cywilizacyjnego zapóźnienia. Dopiero rozpoczynał się rozwój całej polskiej gospodarki. Z funduszy przedakcesyjnych zaczęły płynąć środki finansowe, dzięki którym Polska miała możliwie szybko dogonić kraje Europy Zachodniej. Zaczęła z tych pieniędzy korzystać również branża wodociągowo-kanalizacyjna budująca oczyszczalnie ścieków, rozbudowująca sieci wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody. Potrzebny jednak był dostęp do nowości technicznych oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami, możliwość wymiany doświadczeń, biznesowych rozmów.

Targi WOD-KAN 2016

Targi bydgoskie na te potrzeby odpowiedziały,  pomysł organizacji Targów okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejne edycje przynosiły wzrost zainteresowania Ekspozycją zarówno ze strony Wystawców – producentów technologii, technik, urządzeń i maszyn, jak i branży wodociągowo-kanalizacyjnej, samorządów, pracowników nauki.