BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polimex Mostostal

Polimex Mostostal

al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
Poland

(22) 829 71 00 kontakt@polimex.pl

www.polimex-mostostal.pl

Polimex Mostostal

Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej oraz petrochemicznej.

Strategia Polimexu-Mostostalu koncentruje się na głównych kierunkach działania i sposobach postępowania na drodze do realizacji celu, jakim jest wzrost wartości Spółki i osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy.

W strategii Polimexu-Mostostalu istotne miejsce zajmuje koncepcja TQM (Total Quality Management). Polega ona na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszarów korzystnie wpływających na wyniki finansowe, na zadowolenie akcjonariuszy i innych interesariuszy. Takimi kluczowymi obszarami, są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług oraz satysfakcja klientów. Znaczące miejsce zajmują również umiejętne zarządzanie zasobami i wykorzystywanie szans.

W grupie realizowane są działania mające na  celu obniżenie kosztów działalności, poprawę płynności finansowej i wzmocnienie sił wykonawczych strategicznych sektorach. W ten sposób powstaje silna w Polsce i tej części Europy organizacja, będąca wiarygodnym partnerem dla inwestorów do realizacji w generalnym wykonawstwie wielkich inwestycji dla energetyki i chemii.

Cel nadrzędny:

Stały rozwój i osiąganie wyników

satysfakcjonujących akcjonariuszy.

Misja:

Zaspakajanie, a nawet przewyższanie oczekiwań klientów dzięki kompetentnej i profesjonalnej obsłudze oraz dostarczaniu w terminie wyrobów i usług wysokiej jakości.

 

Wizja:

 • Umacnianie Polimexu-Mostostalu na czołowej pozycji wśród firm inżynieryjno – budowlanych w Polsce oraz poszukiwanie nowych obszarów zapewniających ciągłość działalności.
 • Wzmacnianie wartości marki Polimexu-Mostostalu jako firmy zdolnej do realizacji największych projektów inwestycyjnych w kraju i zagranicą.
 • Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej i odpowiedzialności społecznej.
Polimex Mostostal
Katalogi Polimex Mostostal
Produkty Polimex Mostostal
Realizacje firmy Polimex Mostostal
Polimex Mostostal
Polimex Mostostal