BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Nowogrodzka 31 lok. 327
00-511 Warszawa
Poland

(22) 826 15 67 biuro@kosztorysowanie.pl

www.kosztorysowanie.pl

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Stowarzysznie Kosztorysanów Budowlanych założone zostało 6 października 1995 roku na wniosek 22 członków – założycieli Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, a 27 listopada 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał SKB do rejestru stowarzyszeń. Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 • Działanie na rzecz wyodrębnienia zawodu Kosztorysanta wśród zawodów budowlanych.
 • Wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska Kosztorysantów budowlanych.
 • Ochrona praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego.
 • Tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych.
 • Doskonalenie i rozwój systemu Kształcenia i podnoszenia Kwalifikacji Kosztorysantów budowlanych.
 • Organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania.

 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych