BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polska Federacja Budownictwa

Polska Federacja Budownictwa

Głuska 86
20-380 Lublin
Poland

(48) 601 272 992 info@pfb.org.pl

www.pfb.org.pl

Polska Federacja Budownictwa

Polska Federacja Budownictwa (dawniej Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych), działa od 1 marca 2012 r. i jest organizacją wyłącznie dla elity polskiego budownictwa. Zrzesza  jedynie przedstawicieli tych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, którzy działają zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki kupieckiej. 

Cele statutowe Polska Federacja Budowlana realizuje poprzez następujące programy i działania:

 • Edukacja i certyfikacja - poprawa jakości zarządzania.  
 • Logistyka. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań obniżających koszty i usprawniających zarządzanie logistyką. 
 • Promocja firm.
 • Konsultacje gospodarcze i prawne.
 • Bezpieczny biznes - program ubezpieczeń i zabezpieczeń w biznesie. 
 • Wspieranie rozwiązań prawnych dobrych dla gospodarki poprzez udział w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych - władzy i administracji publicznej /lobbing/. 
 • Kultura, rozrywka i rekreacja. 

Członkowie Zarządu Federacji  

Prezes Zarządu - Roman Tarnowski OMEGA 

Wiceprezes Zarządu - Tomasz Radziejowski ABN Profil 

Skarbnik - Piotr Bieniek Kronmat 

Członek Zarządu - Mariusz Marzec OMEGA PLUS

Członek Zarządu - Dariusz Pala

Członek Zarządu - Roger Grądzki OMEGA

 

Mam przyjemność zwrócić się do Państwa, członków Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych z  zapytaniem w sprawie rodzaju szkoleń, którymi bylibyście Państwo zainteresowani  lub pracownicy firm, które reprezentujecie.

Jednym z celów statutowych Federacji jest prowadzenie działalności szkoleniowej, zwiększającej kompetencje pracowników. Poszerzanie wiedzy  w interesujących branżowo tematach, rozwijanie umiejętności menadżerskich oraz w tych  dziedzinach wiedzy, które pomagają            w działalności firm, wzmocni ich rynkową konkurencyjność.

Dysponujemy  kadrą wysokiej klasy specjalistów-szkoleniowców, gotowych do podjęcia współpracy z członkami naszej Federacji oraz z wydelegowanymi przez nich pracownikami.

W organizacji szkoleń, pomocne byłoby wspólne określenie obszaru tematycznego .Proponujemy Państwu następujące szkolenia:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
2. Planowanie strategiczne,
3. Marketing
4. Komunikacja interpersonalna,
5. Coaching w zarządzaniu,
6. Techniki sprzedaży,
7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
8 .Szkolenie techniczne dla sprzedawców.

Mam nadzieję na poszerzenie tej oferty przez Państwa propozycje.

Polska Federacja Budownictwa
Polska Federacja Budownictwa