BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Nowy Świat 41a
00-042 Warszawa
Poland

(22) 299 06 69 biuro@spchb.pl

www.spchb.pl

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 marca 2012 roku. Spotkanie założycielskie odbyło się 30 września 2011 roku w Krakowie, gdzie mieściła się siedziba i biuro stowarzyszenia. W 2015 roku siedziba i biuro zostało przeniesienione do Warszawy.

Cel ten założyciele postanowili realizować poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej oraz wydawniczej.
 2. Propagowanie nowoczesnych technik i technologii.
 3. Promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat chemii budowlanej oraz jej zastosowania.
 4. Opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw z branży budowlanej.
 5. Organizowanie konferencji oraz innych form publicznej dyskusji.
 6. Tworzenie platformy ułatwiającej nawiązanie współpracy przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej z przedsiębiorcami zagranicznymi.
 7. Utworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 8. Inspirowanie oraz uczestnictwo w rozwoju normalizacji, certyfikacji i kontroli jakości wyrobów mających swoje zastosowanie w budownictwie.
 9. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska.
 10. Redagowanie i wydawanie biuletynów, broszur oraz innych form publikacji.
 11. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach o podobnych założeniach programowych i działalności.
 12. Pozyskiwanie oraz opracowywanie analiz i raportów dotyczących sytuacji i prognoz makroekonomicznych, gospodarczych, w szczególności mogących oddziaływać na branżę producentów chemii budowlanej.
 13. Współpracę z organami administracji publicznej w kraju i Unii Europejskiej poprzez zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii nt. aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących branży chemii budowlanej.
 14. Podejmowanie działań mających na celu propagowanie rozwoju branży chemii budowlanej oraz ochronę interesów nabywców i konsumentów tej branży.

Członkowie

 • Atlas

 • Borregaard

 • Cemex

 • Ha-Be

 • Mapei

 • MC-Bauchemie

 • PCC Rokita

 • Remei

 • Stachema

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej
Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej