BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach

Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach

Dąbrowskiego 22 p. 113
40-032 Katowice
Poland

(0-32) 2530727 info@srm.com.pl

www.srm.com.pl

Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach

Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:

 • obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
 • stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
 • uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
 • walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny".

Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie nasze zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Aktualnie Stowarzyszenie nasze zrzesza około 500 członków działających na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego oraz kilka osób z innych województw.

W 29-letniej historii Stowarzyszenia mieliśmy siedmiu Prezesów (Przewodniczących Rady):

 • Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
 • Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
 • Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
 • Lech Gutry w latach 1998 - 2001
 • Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
 • Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
 • Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013

 

Od maja 2013 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Marek Wiśniewski.


Śląskie Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a ówczesny Przewodniczący naszego Stowarzyszenia Andrzej Kalus został wybrany w 1992 roku pierwszym Prezydentem Federacji, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencję aż do roku 2000.
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w grudniu 1992r. rozpoczynając cykl corocznych krajowych konferencji organizowanych przez kolejne stowarzyszenia zrzeszone w Federacji. 
Poniżej prezentujemy przedstawicieli naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczących w działalności i pełniących funkcje zarówno w samym stowarzyszeniu jak i na szczeblu Federacyjnym. 

.::Dane kontaktowe członków pełniących funkcje w Stowarzyszeniu::. 

.::Dane członków Stowarzyszenia pełniących funkcje w Federacji::. 

We wrześniu 2001r. ŚSRM było organizatorem X Jubileuszowej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach połączonej z uroczystościami Jubileuszu 20-lecia Śląskiego Stowarzyszenia.

We wrześniu 2011 r.  wraz z Federacją Stowarzyszenie zorganizowało Konferencję Krajową w Katowicach, która uświetniła Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Jubileusz był wyjątkową okazją do podsumowania zarówno dorobku naszego Stowarzyszenia oraz jego wkładu w tworzenie i rozwój ogólnopolskiego ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. 

W pierwszym kwartale 1992 r. wydany został pierwszy numer kwartalnika stowarzyszeniowego pt. "NIERUCHOMOŚĆ". Czasopismo to nieprzerwanie wydawane jest do dnia dzisiejszego. Z czasem rozwinięta została forma kwartalnika, a nade wszystko jego treść. Dotychczasowymi redaktorami naczelnymi byli: J. Żurek, E.Kasperek, M.Borycki, J.Konowalczuk, J.Mercik, B.Buchalik i M.Habdas. Obecnie nad pozytywną przemianą wizerunku kwartalnika czuwa Honorowy Prezes Stowarzyszenia - Andrzej Kalus.

Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach
Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach