BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Konarskiego 18C/2-11A
44-100 Gliwice
Poland

+48 515 280 575 biuro@plgbc.org.pl

www.plgbc.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Budynki, które poprawiają jakość życia ich użytkowników, wpływają na odtwarzanie naturalnych ekosystemów oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i stabilności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

NASZA MISJA

Umożliwienie zjednoczenia branży budowlanej w celu transformacji sposobów projektowania, budowania, użytkowania i rozbiórki budynków

Do zadań PLGBC zalicza się zapewnienie przywództwa, przyczynianie się do wzrostu świadomości, dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do wiedzy dotyczącej green building oraz wzmocnienie fundamentów budownictwa ekologicznego w Polsce. PLGBC jest orędownikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej, łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Wierzymy, że nasze wysiłki ułatwią przekształcenie strefy zabudowy w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna. Zamierzamy utworzyć koalicję, która będzie obejmowała sektor publiczny i prywatny, we wspólnym celu osiągnięcia poprawy warunków życia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie zasady potrójnej odpowiedzialności.

CZŁONKOSTWO W WGBC

World Green Building Council (WGBCjest światowym stowarzyszeniem skupiającym krajowe Green Building Councilsw ponad 100 krajach, co czyni ją największą międzynarodową organizacją wpływającą na rynek zrównoważonego budownictwa. W ramach współpracy europejskich Green Building Councils powstała European Regional Network, w skład której wchodzi ponad 20 krajów europejskich.

Dzięki uczestnictwu w tych strukturach, PLGBC ma dostęp do kontaktów, wydarzeń, wyjątkowej wiedzy oraz studiów przypadków z branży w różnych krajach, a także możliwość udziału w lobbowaniu na rzecz green building na poziomie europejskim.

PLGBC jest członkiem WGBC od 2008 roku.

wgbc_small

ERN_WorldGBC Logo Horizontal 1_s

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC