BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN

Wólczańska 29/9
09-607 Łódź
Poland

info@osbn.pl

www.osbn.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN

Jesteśmy stowarzyszeniem, które zrzesza profesjonalistów (projektantów, wykonawców oraz producentów), a także entuzjastów budownictwa naturalnego w Polsce.

Sposoby budowania zrównoważonego, oparte są na zastosowaniu “naturalnych”, czyli możliwie mało przetworzonych materiałów zwłaszcza tych odnawialnych i dostępnych lokalnie. Za dobre przykłady posłużyć mogą glina (ziemia), słoma, drewno czy kamień. Uważamy, że z ich wykorzystaniem można wznosić budynki nie tylko piękne, ale również ekologiczne, energooszczędne i co najważniejsze przyjazne dla ludzi. Co więcej, są to materiały od wieków obecne w architekturze, a liczne przykłady historycznych budynków świadczą o ich trwałości i pięknie, które jest odporne na architektoniczne mody.

Budownictwo naturalne oznacza świadomą rezygnację z części “osiągnieć” współczesnego przemysłu budowlanego, po to, by zapewnić mieszkańcom zdrowe miejsce do życia i jednocześnie chronić środowisko naturalne - zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektów. Zastosowanie naturalnych materiałów jest też szansą, by poważnie i kompleksowo odpowiedzieć na wyzwania zrównoważonego rozwoju w dziedzinie architektury. Ich odpowiedni dobór umożliwia bowiem tworzenie obiektów energooszczędnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko całego “życia” budynku: od produkcji materiałów, przez budowę aż po użytkowanie, a nawet rozbiórkę. Co więcej, zastosowanie prostych materiałów zmniejsza ilośc odpadów, ponieważ wiele z nich można wykorzystywać w tzw. zamkniętych cyklach: albo poprzez kompostowanie (np. słoma) albo poprzez możliwośc wtórnego wykorzystania (glina). W dobie globalnej i masowej produkcji wszelkich dóbr (w tym budynków) budownictwo naturalne jest ciekawą alternatywą: o jego estetyce decydują lokalne materiały, a przede wszystkim praca ludzkich rąk.

Członkostwo w Stowarzyszeniu 
proponujemy przede wszystkim osobom, które profesjonalnie zajmują się naturalnym budownictwem i chcą stale uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.

By zostać Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia należy:

0. Wziąć udział w spotkaniu OSBN lub w inny sposób uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, w celu uzyskania informacji o nadchodzących spotkanich napisz na adres info@osbn.pl

1. Wypełnić deklarację i przesłać ją pocztą na adres Stowarzyszenia.
By przyspieszyć ten proces można też przesłać dodatkowo skan na adres info@osbn.pl , lub przekazać deklarację osobiście na spotkaniu.

2. Wpłacić pierwszą składkę przelewem na konto Stowarzyszenia

Formalną decyzję podejmiemy na następnym zebraniu Zarządu (czyli maksymalnie do 3miesięcy), jednak od momentu wpłynięcia deklaracji i składki osoba oczekująca będzie mogła brać udział w życiu Stowarzyszenia i będzie informowana o jego działaniach.

Szczegółowe zapisy : patrz -> Statut_0SBN.pdf 
Ściągnij deklarację członkowską-> Deklaracja Członkowska _OSBN.doc
Jak płacić składki-> http://www.osbn.pl/sk%C5%82adki

Członkowie Wspierający
Jeśli chcesz wspierać OSBN regularnie, ale niekoniecznie mocno angażować się w życie Stowarzyszenia, możesz zostać Członkiem Wspierającym. Masz wtedy możliwość uczestniczenia w zebraniach i głos doradczy, ale bez prawa głosowania. Członkowie Wspierający nie są zobowiązani przez statut do płacenia składki rocznej, sami deklarują wysokość darowizn/składek na wparcie działań OSBN.

By zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia należy:

0. Wziąć udział w spotkaniu OSBN lub w inny sposób uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, w celu uzyskania informacji o nadchodzących spotkanich napisz na adres info@osbn.pl

1. Wypełnić deklarację i przesłać ją pocztą na adres Stowarzyszenia.
By przyspieszyć ten proces można też przesłać dodatkowo skan na adres info@osbn.pl , lub przekazać deklarację osobiście na spotkaniu. Wraz z deklaracją prosimy o przesłanie krótkiego opisu, w jaki sposób zamierzasz wspierać Stowarzyszenie (darowizny, wsparcie merytoryczne, sprzętowe, chęc parcy na rzecz OSBN... etc.)

Formalną decyzję podejmiemy na następnym zebraniu Zarządu (czyli maksymalnie do 3miesięcy), jednak od momentu wpłynięcia deklaracji osoba oczekująca będzie mogła brać udział w spotkaniach Stowarzyszenia i będzie informowana o jego działaniach.

Przyjaciele Stowarzyszenia
Wszystkich, którzy chcieliby wspierać idee naturalnego budownictwa, dowiadywać się o działaniach OSBN, bez zobowiązań z jakimi wiąże się członkostwo, zapraszamy do grona Przyjaciół OSBN. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego OSBN