BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Poland

(22) 326 00 03 psmb@psmb.pl

www.psmb.pl

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

PSMB powołano we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.
Głównym zadaniem AEEBC jest tworzenie warunków rozpoznawania kwalifikacji oraz pośredniczenie pomiędzy profesjonalnymi stowarzyszeniami z krajów członkowskich, w przygotowaniu procedur dotyczących uznania kwalifikacji menedżerskich członków jednej organizacji w pozostałych organizacjach krajów członkowskich.

Misja stowarzyszenia

PSMB działa na zasadzie non profit nie korzystając z żadnych preferencji, ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych.
Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Główne cele PSMB

 • Wspomaganie inżynierów w uzyskaniu kwalifikacji menedżerskich, niezbędnych do działalności gospodarczej w budownictwie.
 • Pomoc w rozpoznaniu kompetencji menedżerskich na rynku Unii Europejskiej.
 • Integracja działalności menedżerskiej w budownictwie.
 • Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.
 • Reprezentowanie stanowiska polskich menedżerów oraz interesu przedsiębiorstw budowlanych, wobec administracji państwa z uwzględnieniem powstających aktów prawnych.
 • Promowanie zabezpieczeń sfery publicznej od niepewnych i nieprofesjonalnych praktyk i zachowań w budownictwie.

Członkostwo w PSMB to uznanie kwalifikacji menedżerskich na BUDOWLANYM rynku europejskim.

Członkostwo w PSMB to uzyskanie CERTYFIKATU  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Członkostwo w PSMB to szansa rozwoju umiejętności i wiedzy w obszarze zarządzania w budownictwie.

Członkostwo w PSMB to możliwość aplikacji na status Europejskiego Eksperta Budowlanego EurBE

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa