BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny WiDP

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny WiDP

Szamotulska 40/1
60-366 Poznań
Poland

+48 784 488 194 biuro@widp.pl

www.widp.pl

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny WiDP

Wielkopolski Dom Pasywny to stowarzyszenie złożone z firm sektora budowlanego, organizacji samorządowych i okołobiznesowych oraz instytucji naukowo-badawczych i oświatowych zainteresowanych rozwojem budownictwa pasywnego w Wielkopolsce. 

Wizja:

Budownictwo pasywne i blisko zero-energetyczne jako standard budownictwa w Wielkopolsce do 2020 roku.

Misja:

Poprzez wspólne działania, przekonanie i przygotowanie firm sektora budowlanego, organizacji około biznesowych, instytucji naukowo-badawczych, samorządów oraz społeczeństwa Wielkopolski do wdrażania innowacyjnych i blisko zero-energetycznych standardów budownictwa.

Korzysci dla regionu

Z punktu widzenia naszego regionu, rozwój budownictwa pasywnego jest niezwykle ważny, gdyż budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii. Zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie jest najtańszym i najszybszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Prowadzi także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją energii. Budowa nowych niskoenergetycznych budynków jak i poprawa efektywności energetycznej budynków istniejących pozwolą na stworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy. Oszczędności energii umożliwią uzyskanie środków finansowych, które firmy będą mogły reinwestować w lokalny przemysł. Będą również ulgą dla budżetów publicznych. W przypadku osób fizycznych, budowa energooszczędnych budynków przełoży się na niższe rachunki za energię, a więc na zmniejszenie bieżących wydatków z budżetu domowego.

Projekty

"Odnawialne Źródł‚a Energii - szkolenia pracowników branży energetycznej i budowlanej".

(w realizacji)

Projekt uzyskał‚ dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ‚ecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Dział‚anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsię™biorstw w regionie, Poddział‚anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsię™biorstw.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost profesjonalizacji działań„ branży energetycznej i budowlanej dzię™ki przeszkoleniu 195 osób w terminie do 30.06.2015, co w efekcie przeł‚oży się na wzrost liczby inwestycji przedsię™biorstw i klientów indywidualnych z zakresie Odnawialnych Źródeł‚ Energii (OZE) i Efektywnoś›ci Energetycznej (EE) w regionie.

Produckja trzyodcinkowego programu telewizyjnego pt. "Dobry dom"

(w realizacji - emisja grudzień„ 2013)

Celem programu jest promocja budownictwa energooszczęnego i pasywnego w Wielkopolsce.

W programie wystę…pują… trzy rodziny, które zdecydowały się na budowę™ domu niskoenergetycznego. Ekipa TV razem z dziennikarzem oraz ekspertem w dziedzinie budownictwa energooszczę™dnego i pasywnego - panią Agnieszką… Figielek odwiedza jedną… rodzinę w każdym odcinku programu, rejestrują…c postę™p w budowie.

Program został‚ wsparty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śšrodowiska w Poznaniu.  Program bę™dzie emitowany na antenie TVP S. A. w Poznaniu oraz w innych oś›rodkach regionalnych Telewizji Polskiej. Producentem programu jest firma Astra TV.

Konferencja: "Wsparcie finansowe i potencjał‚ inwestycji w budynki energooszczę™dne i pasywne Wielkopolsce"

(zakoń„czony 16 wrześ›nia 2013)

Konferencja dotyczył‚a dwóch programów wsparcia NFOŚšiGW dla budynków niskoenergetycznych dla osób indywidualnych i dla podmiotów publicznych. Zaprezentowano też możliwoś›ci rozwoju gospodarczego pł‚ynące z budownictwa pasywnego i energooszczę™dnego w Wielkopolsce

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny WiDP
Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny WiDP