BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa
Poland

(22) 828-31-89 biuro@piib.org.pl

www.piib.org.pl

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

 

SAMORZĄD BUDOWNICTWA W LICZBACH

* 115 260 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2014 r.,

61 557 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,41%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21950 członkami (19,04%); trzecie budownictwo elektryczne liczące 16 859 osób (14,63%); czwarte miejsce – budownictwo drogowe z 8400 członkami (7,29%); piąte miejsce – budownictwo wodno-melioracyjne liczące 1980 osób (1,72%); szóste miejsce – budownictwo mostowe mające 1966 osób (1,71%); siódme miejsce – budownictwo kolejowe i 1595 członków (1,38%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 931 osób (0,81%).

* 22 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

5422 nowych członków przyjęto w 2014 r.,

* 55,70% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat.

 

NASZA STRUKTURA

* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB,

* 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach,

* 17 008 członków liczyła w 2014 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB,

* 2642 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

WYKSZTAŁCENIE NASZYCH CZŁONKÓW

* 65,65% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 32,75% stanowią technicy

i 1,60% majstrowie.

* 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni,

* 5527 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (35247 osób).

DOSKONALIMY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

* 31 882 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę,

5188 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach,

* 27,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach,

54,9% członków przeszkoliła Mazowiecka OIIB w 2014 r. i był to najwyższy wskaźnik w kraju, następnie 33,1% członków przeszkoliła Lubelska OIIB i 30% – Śląska OIIB,

* 1,75 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby,

14 600 osób skorzystało już ze szkoleń e-learningowych zamieszczonych na stronie internetowej PIIB, na której znajduje się 18 kursów. W 2012 r., po uruchomieniu tej formy podnoszenia kwalifikacji, ze szkoleń skorzystało 1174 osoby,

22 805 osób, czyli prawie 20% wszystkich członków PIIB skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm zamieszczonej na stronie internetowej PIIB,

118 000 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2014 r. Wydano 11 zeszytów. Objętość numeru nie była mniejsza niż 120 stron.

NADAJEMY UPRAWNIENIA BUDOWLANE

4433 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2014 r. Od roku 2003 egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne zdały 46 993 osoby, z czego ponad 92% zostało członkami Izby,

w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej. W specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

72 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego,

12 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Osoby, które wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały różne państwa oraz byli wśród nich Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskiwali poza granicami Polski.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Polska Izba Inżynierów Budownictwa