BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Lubelska 29/4/5
30-003 Kraków
Poland

(12) 423 33 55 biuro@polskicement.pl

www.polskicement.pl

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu (jako Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna) powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego  oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy przemysłu cementowego w zakresie tematyki wspólnej dla wszystkich członków na arenie krajowej i międzynarodowej, zarówno wobec władz państwowych i samorządowych, jak i krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji oraz środowisk naukowych.


Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: promocję wyrobów, poprawę efektywności pracy przemysłu cementowego poprzez propagowanie nowoczesnych technik i technologii, w tym nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, zbieranie informacji statystycznych, publikacje. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego - Cembureau.

W 1996 roku Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię promocyjną pod hasłem "Polski Cement" - program inicjowania i wspierania działań, których celem jest promowanie dobrych i funkcjonalnych rozwiązań w budownictwie z zastosowaniem technologii betonowych. Organizuje kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, DNI BETONU, publikuje specjalistyczne materiały informacyjne oraz prowadzi bieżące doradztwo technologiczne.

Cement odegrał w rozwoju gospodarczym naszego kraju ważną rolę. Pierwsza cementownia na ziemiach polskich, piąta w tym czasie na świecie, rozpoczęła produkcję w 1857 roku. Tuż przed I wojną światową przemysł cementowy na ziemiach polskich zaliczany był do ścisłej czołówki światowej. W końcu lat trzydziestych urządzenia pracujące w przemyśle cementowym, pod względem wielkości i nowoczesności, prezentowały najwyższy poziom techniczny. Burzliwy rozwój przemysłu cementowego miał miejsce po II wojnie światowej. W końcu lat siedemdziesiątych roczna produkcja cementu osiągnęła rekordową wielkość blisko 22 milionów ton. Stało się to możliwie dzięki rozbudowie pracujących i budowie od podstaw kilku nowych zakładów. Kryzys branża cementowa przeżyła na początku lat osiemdziesiątych. Produkcja cementu obniżyła się do poziomu 16-17 milionów ton na rok. Praktycznie zaprzestano inwestowania w przemysł cementowy. Przełomowy dla przemysłu był rok 1990. Był to dla gospodarki początek wdrażania zasad wolnego rynku. Branża jako jedna z pierwszych została sprywatyzowana. Proces ten rozpoczął się w 1992 roku. Obecnie zakłady cementowe w Polsce należą do międzynarodowych grup producentów, które dysponują środkami na inwestycje, mają bogate doświadczenie organizacyjne i posiadają ogromne zaplecze techniczne i intelektualne. Obecnie przemysł cementowy w Polsce należy do czołówki przemysłu cementowego w świecie.

Stowarzyszenie Producentów Cementu
Stowarzyszenie Producentów Cementu