BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polskie Towarzystwo Producentów Styropianu

Polskie Towarzystwo Producentów Styropianu

Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Poland

+48 500183184 biuro@producencistyropianu.pl

www.producencistyropianu.pl

Polskie Towarzystwo Producentów Styropianu

HISTORIA ORGANIZACJI

PSPS poprzez Członków Wspierających tworzą wiodący polscy producenci styropianu do zastosowań w budownictwie.

Organizacja wywodzi się z ukonstytuowanej w połowie 2008 roku przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa – sekcji Producentów Styropianu.

Z początkiem września 2009 roku organizacja Producentów Styropianu została wyodrębniona ze struktury PIPHB poprzez zawiązanie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie.

W spotkaniu założycielskim, które odbyło się 4 września 2009 roku w Warszawie, udział wzięli reprezentanci 20 czołowych firm branży styropianowej w Polsce.

W nowych strukturach Stowarzyszenie rozpoczęło funkcjonowanie w listopadzie 2009 roku.

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia pozostają członkami Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, a ich przedstawiciele zajmują wysokie stanowiska we władzach PIPHB.

MISJA

 • Inicjowanie oraz opiniowanie przepisów prawnych w sprawach istotnych dla branży, w szczególności w zakresie produkcji lub zastosowań styropianu oraz produktów substytucyjnych.
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii styropianowych, ich zastosowań, innowacji i udoskonalania,
 • Inicjowanie lub prowadzenie prac informacyjnych lub naukowo-badawczych dotyczących styropianu, w tym opracowanie branżowych baz danych, katalogów, opinii, norm, zaleceń, instrukcji, standardów, certyfikacji, itp.
 • Koordynowanie wspólnych działań dotyczących techniki, technologii, bhp, ochrony środowiska, promocji, reklamy dotyczących styropianu.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 • Organizowanie lub prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.
 • Propagowanie nowoczesnych technik i technologii wpływających w szczególności na ochronę środowiska.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów na podstawie aktualnych przepisów.
 • Propagowanie stosowania przez budownictwo jedynie wyrobów spełniających wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie zastosowań i bezpieczeństwa.
 • Podejmowanie działań służących ochronie uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów działania na rynku produktów styropianowych.
Polskie Towarzystwo Producentów Styropianu
Polskie Towarzystwo Producentów Styropianu