BUILDINGS.PL
Oszczędzanie energii rozpoczyna się od nauki w jaki sposób można to zrobić
Zapisz się do naszego Newslettera
Katalog firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

BIM Klaster

BIM Klaster

Zawiła 6
30-422 Kraków
Pitcairn Islands

+48 535 533 775 biuro@bimklaster.org.pl

www.bimklaster.org.pl

BIM Klaster

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu 02.04.2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną , IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja. Każdy z nas odważnie patrzy w przyszłość kreując nowe standardy pracy które , w co głęboko wierzymy, niebawem staną się codziennością branży.

W chwili obecnej BIMklaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Misja klastra

Naszym głównym zamierzeniem jest łączenie potencjału i kompetencji firm oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dużych projektów budowlanych w najnowszych technologiach ICT.

Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji poprzez wykonawstwo aż po oddanie do użytku, a nawet przez cały cykl życia budynku.

Cele klastra

Celem Klastra jest w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów członków
 2. Wspieranie inicjatyw i projektów realizowanych przez podmioty tworzące Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie
 3. Zarządzanie wspólnymi projektami podmiotów reprezentowanych przez członków Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie
 4. Propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania projektami realizowanymi przez członków Klastera Technologii Informacyjnych w Budownictwie
 5. Rozwijanie stałych kontaktów, współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy członkami
 6. Rozwijanie stałych kontaktów, współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy członkami a instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, około biznesowymi oraz publicznymi w tym samorządowymi
 7. Oddziaływanie na proces legislacyjny i tworzenia projektów przepisów wykonawczych w zakresach objętych celami Klastra
 8. Budowanie wspólnej marki podmiotów reprezentowanych przez członków Klastra
 9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Klastra oraz podmiotów współpracujących
 10. Tworzenie zasobów wiedzy oraz rozwój zaplecza sprzętowego do wspólnego wykorzystania przez członków Klastra przy opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług
 11. Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością o charakterze lokalnym, regionalnym, transgranicznym, ogólnopolskim
 12. Promocja i czynny udział w tworzeniu mechanizmów i narzędzi wspierających rozwój nowych technologii informacyjnych w branży budowlanej, a w szczególności wykorzystania technologii BIM w procesie inwestycyjnym
 13. Działania na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki
 14. Propagowanie oraz ścisłe przestrzeganie standardów oraz zasad etycznych i innych zasad przyjmowanych dobrowolnie przez członków Klastra
 15. Działalność na rzecz przystosowania systemu edukacyjnego do wymagań rynku pracy, szczególnie w branży budowlanej.
BIM Klaster
BIM Klaster